Belgoprocess zoekt 20 nieuwe medewerkers

Belgoprocess breidt zijn personeelsbestand verder uit. Het kiest strategisch  voor een versnelde verwerking van historische afvalloten, de verdere uitvoering van saneringsopdrachten op de beide sites van Belgoprocess, een verbreding van de basisactiviteiten en diensten, en het actueel houden van het veiligheidsprogramma.

De jobs zijn voornamelijk operationeel en technisch gericht (onderhoud en uitbating installaties) maar het bedrijf zoekt ook veiligheidsmedewerkers en een laborant. De functieprofielen kan je terugvinden op www.belgoprocess.be en de vacatures verschijnen op 16 maart in De Zondag.

Belgoprocess biedt oplossingen aan de maatschappij aan voor een veilig afvalbeheer van radioactieve stoffen, de ontmanteling van stilgelegde nucleaire installaties en de decontaminatie van materialen. De activiteiten hebben daarbij zowel een lokale als globale dimensie. Belgoprocess werkt mee aan de socio-economische ontwikkeling van de regio en is uitgegroeid binnen de sector tot een internationaal gerespecteerde professionele partner.