Belgoprocess verwerkt radioactief afval van 36 scholen en 18 apothekers

vaten-kraan-kleiner-300x198Deze zomer hebben NIRAS en het FANC radioactief afval opgehaald bij 36 scholen en 18 apothekers. Het gaat om radioactieve stoffen die vroeger gebruikt werden in wetenschapslessen of bij chemische tests in de apotheek. Het afval wordt verwerkt bij Belgoprocess in Dessel.

In totaal haalden NIRAS en het FANC de voorbije weken 138 radioactieve items (zoals radium- en uraniumhoudende gesteenten, thoriumbronnen en uranylacetaat) op bij scholen en apothekers. 32 deelnemers kwamen uit Vlaanderen, 7 uit Brussel en 15 uit Wallonië. Het afval dat werd opgehaald, is laagradioactief en relatief ongevaarlijk.

De radioactieve stoffen in de scholen zijn afkomstig van lespakketten over radioactiviteit die in de jaren ‘60-‘70 gebruikt werden in de wetenschapslessen. Bij apothekers gaat het vooral om stoffen die vroeger dienst deden als kleurstof in chemische tests. Ze worden nu niet meer gebruikt, maar liggen vaak nog ergens opgeslagen. NIRAS haalde met deze campagne het afval op en geeft het een veilige eindbestemming.

Niet in leefmilieu
Al het opgehaalde afval wordt gesorteerd en verwerkt op de site van Belgoprocess in Dessel, de dochteronderneming van NIRAS in Dessel. Nadien blijft er een heel beperkt eindvolume over. Dat afval wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van zijn definitieve berging. Jean-Paul Minon: “We zorgen ervoor dat het afval niet in het leefmilieu terechtkomt. Dat is een van de belangrijkste taken van NIRAS. Ons afvalbeheersysteem beschermt de bevolking vandaag tegen de mogelijke risico’s van radioactief afval en zorgt ervoor dat ook de generaties na ons niet met de lasten worden opgezadeld.”