Dit jaar komen de laatste 2 nucleaire transporten met Belgisch radioactief afval vanuit Frankrijk naar België. Het verglaasde middelactief afval is afkomstig van de opwerking van Belgische kernbrandstof in Frankrijk. Het gaat in totaal om 35 containers die per trein naar het station van Mol worden overgebracht en vandaar over de weg naar Belgoprocess in Dessel, 5 km verder.

Het afval is afkomstig van de opwerking van brandstof uit Belgische kerncentrales in het Franse La Hague. Tussen 2000 en 2013 werden al 23 transporten georganiseerd. Nu volgen dus de laatste 2, waarna alle afval zich op Belgische bodem zal bevinden. Bij Belgoprocess wordt het ondergebracht in een gebouw dat speciaal daartoe werd ontworpen, in afwachting van een later beheer.

En nu?
Wat er op termijn met het afval zal gebeuren, is nog niet duidelijk. België voert al 40 jaar onderzoek naar het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval. Dat onderzoek spitst zich toe op geologische berging. In dat verband bevindt zich op de site van het SCK in Mol het ondergrondse laboratorium Hades.

“Hoewel het onderzoek een vergevorderd stadium van technische maturiteit heeft bereikt, is de uitdaging niet alleen technisch van aard. De maatschappelijke uitdaging is minstens even groot. Om te komen tot een oplossing die aanvaardbaar is voor iedereen, is er nood aan een weloverwogen beslissingsproces met lokale, regionale en federale belanghebbenden”, klinkt het bij Niras, dat bevoegd is voor het beheer van het Belgische kernafval en waarvan Belgoprocess een dochteronderneming is.

De betrokken instanties wijzen erop dat ook voor de laatste 2 transporten alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen worden getroffen.