Belgoprocess reinigt nucleaire cilinders

Foto Bonsai

Foto Bonsai

Het nucleaire verwerkingsbedrijf Belgoprocess in Dessel nam met succes een nieuwe installatie in dienst. Het gaat om een installatie die lege UF6-cilinders reinigt, voorziet van nieuwe afsluitingen en een herkeuring mogelijk maakt. De installatie omvat eveneens een reconversie-installatie die UF6-residu uit de spoelvloeistof recupereert en chemisch omzet naar een vast product (natriumdiuranaat) dat gerecycleerd wordt en vervolgens terug als basisproduct voor de aanmaak van kernbrandstof kan worden gebruikt.

UF6-cilinders worden in de nucleaire sector gebruikt om het uraniumhexafluoride op een veilige en makkelijk hanteerbare manier te transporteren. Deze transportcilinders zijn onderworpen aan een 5-jaarlijkse herkeuring. Dit is een dienst die Belgoprocess voortaan kan aanbieden.

Eerste bestelling
EDF, het grootste elektriciteitsbedrijf van Europa, plaatste via hun logistieke partner DaherNCS een eerste bestelling voor het reinigen en hercertificeren van UF6-cilinders. De keuze viel op Belgoprocess vanwege de beste garanties op het vlak van veiligheid en dit tegen een competitieve prijs. De installatie kan 400 cilinders per jaar reinigen en herkeuren.

“De UF6-installatie vertegenwoordigt een investeringskost van 9 miljoen euro en verschaft werk aan een 15-tal medewerkers. Met deze installatie diversifieert en verbreedt Belgoprocess zijn activiteiten binnen de nucleaire sector en verankert zijn kennis in de Kempen”, aldus woordvoerder Bart Thieren.