Tussen nu en 2030 investeert Belgoprocess, de industriële dochteronderneming van overheidsorganisatie Niras, 300 miljoen in de site in Dessel. De organisatie heeft antwoorden geformuleerd op de vragen welke installaties nodig zijn om de komende decennia radioactief afval op te slaan en welke nodig zijn om dat afval te verwerken. Het nieuws staat te lezen in de nieuwe Niraskrant.

Belgoprocess en Niras bogen zich samen over de toekomst van de site. “Niras berekende hoeveel en welk soort afval we wanneer kunnen verwachten? En wij gebruikten onze expertise en ervaring om aan te geven hoe dat afval verwerkt en opgeslagen moet worden”, zegt algemeen directeur Wim Van Laer van Belgoprocess in de Niraskrant. Op basis daarvan is een visie uitgewerkt voor de komende 100 jaar.

Meer tewerkstelling
Een van de belangrijkste principes is centralisatie. “Momenteel wordt het radioactieve afval nog verwerkt en opgeslagen op 2 sites. In de toekomst zullen we de verwerking en opslag van bijna alle afvalstromen bij elkaar brengen op de site in Dessel”, vertelt Marc Demarche, adjunct-directeur-generaal van Niras. De site krijgt een grondige facelift en er komen nieuwe gebouwen bij. “We zullen een receptie- en opslagcentrum bouwen dat verschillende types van radioactief afval kan herbergen. Bovendien plannen we de bouw van een nieuw hoogtechnologisch opslaggebouw voor de vaten met laagactief afval waarbij in 2013 gelvorming werd ontdekt.”

Nog op de planning staan de sanering en ontmanteling van verouderde gebouwen. Tegelijk komen nieuwe installaties om afval te verwerken. Wim Van Laer verwacht dat de investering van 300 miljoen voor extra tewerkstelling zal zorgen.