Belgoprocess gaat 2.500m2 saneren bij Eurochemic

Belgoprocess ui Mol is gestart met de sanering van de Eurochemic stortplaats. Deze stortplaats werd vanaf het begin van de jaren ‘60 gebruikt om bouwafval, afkomstig van de werf van Eurochemic (de vroegere opwerkingsfabriek), te verzamelen, maar werd later ook als stortplaats gebruikt voor andere materialen zoals metaal, rubber, plastic,… Het betreft allemaal materialen die afkomstig zijn van buiten de nucleaire zones; de materialen zijn niet radioactief besmet.

Deze voormalige stortplaats bevindt zich ten noorden van de site van Belgoprocess. De te saneren oppervlakte bedraagt 2.500 m2. Er zal 5.000 m3 zand verzet en gezeefd worden. Verwacht wordt dat op de stortplaats voornamelijk betonpuin, metalen en plastic zal worden aangetroffen. De opgegraven materialen zullen volgens de geldende vereisten en normen worden gesorteerd en afgevoerd van de site.

OVAM, die bijzonder geïnteresseerd is in ervaringen met betrekking tot de sanering van oude stortplaatsen, volgt de werken mee op. Bijzondere aandacht gaat naar de valorisatie en recyclage van de herwonnen materialen als grondstof. De werken zullen drie weken in beslag nemen en worden uitgevoerd door de firma Smets uit Retie.

De sanering van deze oude stortplaats is een geplande activiteit in het kader van de lopende sanering van de vroegere opwerkingsfabriek, Eurochemic. De te saneren zone maakt deel uit van het communicatieparcours van het cAt-project, het geïntegreerde oppervlaktebergingsproject voor laag- en middelactief kortlevend afval. De realisatie van dit informatiecentrum is een initiatief van NIRAS (de Nationale instelling voor radioactief afval- en verrijkte splijtstoffen). Dit saneringsproject is een eerste stap naar het creëren van een ecologisch waardevol en aantrekkelijk groen gebied dat aansluit op het communicatiecentrum, waar iedereen binnen enkele jaren terecht zal kunnen voor informatie over de oppervlakteberging en het beheer van radioactief afval in het algemeen.