Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland bezoeken VITO en SCK

Belgische Kamers bij Vito en SCKOp 4 juni openden VITO en het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) de deuren voor een delegatie van Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland. Met dit initiatief willen de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel en Voka – Kamer van Koophandel Kempen de aandacht van het buitenland vestigen op twee vermaarde kennisinstellingen die Mol als thuisbasis hebben maar wereldwijd gekend zijn.

Elk jaar organiseert de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel een terugkeerdag voor de Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland. België telt 32 van dergelijke bilaterale Kamers die door de Federatie zijn geaccrediteerd, verspreid over de hele wereld. De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel overkoepelt de 15 Kamers van Koophandel in België en  32 Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland. Zij vertegenwoordigt 26.000 ondernemingen. De opdracht van de Federatie bestaat erin om de handelsrelaties te bevorderen tussen België en het land waar ze gevestigd zijn. Dit is volledig een privaat initiatief dat perfect aansluit op de officiële diplomatieke vertegenwoordigingen van België en de gewesten in het buitenland.

Opzet van de jaarlijkse terugkeerdag is om de bilaterale Kamers kennis te laten maken met de economische troeven van België. Dit jaar viel de keuze op VITO en SCK. Beide onderzoeksinstellingen zijn, elk binnen hun domein, bezig met de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Deze uitdagingen zijn zeker niet beperkt tot België en het spreekt vanzelf dat het onderzoek dat in Mol wordt uitgevoerd ook relevant is voor de rest van de wereld.