belasting beerseDe gemeente Beerse schaft enerzijds de belasting op de bedrijfsruimte af maar verhoogt anderzijds de onroerende voorheffing. In zijn totaliteit zullen de ondernemingen in Beerse dit jaar 140.000 euro meer belastingen betalen.

“De belasting op de bedrijfsruimte bestond een 5-tal jaar en verving de vroegere belastingen op drijfkracht en tewerkgesteld personeel”, legt schepen van Financiën Hans Woestenborghs uit. “In feite benadeelde die de middenstanders en KMO’s en bevoordeelde die de grote ondernemingen. Bovendien waren er nogal wat betwistingen en wilden we de administratie vereenvoudigen, zowel bij de gemeente als bij de bedrijven. Voor die belasting bijvoorbeeld werden jaarlijks zo’n 6.000 brieven verstuurd.” Jaarlijks bracht die belasting de gemeente 500.000 euro op. Tegelijk wordt de onroerende voorheffing opgetrokken van 1.200 naar 1.390 opcentiemen. “Dat gaat ons wat de bedrijven betreft 640.000 euro opbrengen”, aldus de schepen. Het verschil bedraagt dus 140.000 euro, op te hoesten door de bedrijven.

Nieuw: belasting op drukwerk
Nog in het kader van de belastinghervorming wordt sinds 1 januari een belasting op niet-geadresseerd drukwerk ingevoerd. Het gaat concreet om huis-aan-huisbladen en reclamefolders. “We volgen daarmee het voorbeeld van Oud-Turnhout en Vosselaar”, zegt schepen Woestenborghs, “en willen op die manier een papierarmere omgeving. Onze zoektocht naar extra financiële middelen dient vooral om de gestegen kosten van de brandweerhervorming op te vangen.”

Deze week valt in elke brievenbus van Beerse een extra editie van het gemeentelijk informatieblad waarin meer informatie wordt gegeven bij de belastinghervorming.