De 4 gemeenten van de Stadsregio Turnhout – Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar – hebben een plan op tafel liggen om samen de problemen rond de detailhandel aan te pakken. Het is het resultaat van anderhalf jaar werk en begeleiding door een detailhandelscoach. Uitgangspunt is kernversterking.

De gemeenten legden samen vast waar welke handel wenselijk is en waar niet. Zo kunnen ze hun handelskernen versterken en worden hun winkelgebieden in de toekomst complementair met elkaar in plaats van concurrerend. Op lokaal niveau kiezen ze voor een kernversterkend beleid. Handel die niet in een kern past, zoals woonwinkels of doe-het-zelfzaken, wordt in de toekomst zoveel mogelijk gegroepeerd op zones voor grootschalige detailhandel, zoals de Steenweg op Gierle en de Turnhoutseweg tegenover Janssen Pharmaceutica. Op andere zones met dit soort winkels wordt het huidige aanbod bevroren. Daarbuiten is nog enkel kleinschalige handel mogelijk.

1 toekomstvisie
“De Stadsregio Turnhout wil meer uitstraling als aantrekkelijke winkelregio”, zegt Marc Broeckx, coördinator Stadsregio Turnhout. “De 4 gemeenten moeten in de toekomst elkaar versterken binnen de Stadsregio. Daarom gaan we een stap verder met 1 gemeenschappelijke toekomstvisie voor onze detailhandel, goedgekeurd in alle 4 de colleges.”

De kernen van Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout liggen dicht bij elkaar. Het aantal klantenbewegingen tussen de 4 gemeenten ligt dan ook erg hoog. Anderzijds blijkt dat de meeste inwoners trouwe klanten zijn. Ben Op de Beeck, provinciaal detailhandelscoach: Uit onze analyses blijkt dat de inwoners van de 4 gemeenten vooral binnen de stadsregio kopen, niet alleen in eigen gemeente, ook vaak bij elkaar. Vooral vanuit de dorpen in de richting van de stad, maar ook omgekeerd.”

Het provinciebestuur, met op kop gedeputeerde van Lokale Economie Ludwig Caluwé, ondersteunt het project door het ter beschikking stellen van detailhandelsexperts. Dat team is intussen uitgebreid tot 5. 26 van de 70 Antwerpse gemeenten zijn al een coachingstraject aangegaan.