windturbinesDe firma W-Kracht heeft plannen voor de aanleg van een windmolenproject op het bedrijventerrein Beerse-Zuid. De onderneming wil er 5 windmolens plaatsen die groene stroom produceren met een equivalent van het gemiddelde jaarlijkse verbruik van ongeveer 6.075 gezinnen.

De gemeente Beerse gaat in principe akkoord met de bouw, maar koppelt daar een aantal voorwaarden aan vast. “Burgerparticipatie is een belangrijk aandachtspunt”, zegt schepen Stefan Poortmans. “In dit dossier wordt burgerparticipatie mogelijk gemaakt in de vorm van mede-eigenaarschap.” Hoe inwoners kunnen participeren, wordt maandag 30 november toegelicht op een bijeenkomst die W-Kracht samen met de gemeente organiseert in de gebouwen van het bedrijf REM-B aan Rouwbergskens.

Vergoeding aan gemeente
Daarnaast werd op de gemeenteraad van 29 oktober een overeenkomst goedgekeurd waarbij W-Kracht een vergoeding betaalt aan de gemeente voor het plaatsen van windmolens op het grondgebied. Het contract gaat pas in voege wanneer er wordt voldaan aan alle wettelijke normen van de hogere instanties.

De gemeente kadert het project in de doelstelling om tegen 2020 de CO2-uitstoot in de Kempen met 20% te verminderen. “Dat betekent extra investeringen in allerlei energiebesparende technieken én in hernieuwbare energie. Zonne- en ook windenergie maken daar een belangrijk deel van uit. Omwille van de ambitieuze klimaatdoelstellingen en de belangrijke rol van windenergie daarin, is de gemeente Beerse principieel akkoord met een windmolenproject”, aldus nog Stefan Poortmans.