Bedrijven zijn geen geldkoeien om besparingen te financieren

UA studentenWerkgeversorganisaties zijn gekant tegen het voorstel van rector Alain Verschoren van Universiteit Antwerpen om bedrijven via een opleidingsfonds mee te laten betalen voor studies in het hoger onderwijs. “Zomaar geld pompen in een opleidingsfonds, zonder enige vorm van samenwerking of zonder te weten wat met het geld gebeurt, daar passen we voor. We tekenen niet in op een blanco cheque”, reageert Unizo. Bovendien benadrukt Unizo dat het “te gemakkelijk is om bij besparing telkens financieringsbronnen te zoeken bij ondernemers”. Ook Voka is geen voorstander om bedrijven te laten meebetalen voor het inschrijvingsgeld.

Rector Verschoren wil een opleidingsfonds creëren in plaats van een verhoging van het inschrijvingsgeld. Zowel Unizo als Voka willen willen rond de tafel zitten over een  een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en gedeelde verantwoordelijkheden. Vandaag bestaan al diverse vormen van al dan niet financiële samenwerking tussen bedrijven en opleidingen, maar deze zijn vaak vaag en ongestructureerd.

Toch benadrukken beide organisaties dat de toegang tot het hoger onderwijs voor iedereen gegarandeerd moet blijven. “Geld mag geen drempel zijn om te studeren, maar jongeren en hun ouders moeten bewuster nadenken over de keuze van een opleiding.”