Bedrijven krijgen moeilijker krediet bij banken

De banken trekken de riemen aan. Uit een onderzoek van VKW blijkt duidelijk dat er wel degelijk sprake is van een systematische kredietverstrakking. Ook in de Kempen.

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 hebben de banken het volume aan bedrijfsskredieten effectief verhoogd tot 118 miljard euro. Ze hebben de voorwaarden waarbij ze krediet verlenen evenwel duidelijk verscherpt, meent 40% van de respondenten op een onderzoek van VKW. 400 bedrijfsleiders hebben inzage gegeven in hun financiële ontwikkelingen.

88% van de ondervraagde bedrijven meent dat de banken veeleisend geworden zijn en meer formele voorwaarden stellen bij het toekennen van bedrijfskrediet. 80% maakt ook gewag van een strenger waarborgbeleid. Volgens VKW dwingt ook 66% van de banken hun klanten tot het sluiten van convenanten.

Globaal onderkent 50% van de ondernemers meer moeilijkheden om bestaande kredieten te verlengen. Geert Janssens van de studiegroep Metena vindt het overigens opmerkelijk “dat de toekenning van bedrijfskredieten afhankelijk blijkt van de grootte van de bedrijven. Toch onderkennen ook de grote ondernemingen voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis toenemende moeilijkheden om krediet te krijgen.”

20% van de ondernemingen werd er door de bankiers toe aangemaand om uit te kijken naar alternatieve vormen van financiering. De bedrijven gaan daar effectief op in. Ze contacteren daartoe bevriende bedrijven en groepen (33%), privé-kapitaal (27%), leveranciers/klanten (27%) en de kapitaalmarkt (20%).