Bedrijven in Hulshout binnenkort bevraagd over ondernemersvriendelijkheid van hun gemeente

Unizo Rijkevorsel ondernemersvriendelijk“Een goede dienstverlening is voor ondernemers één van de topprioriteiten voor een ondernemersvriendelijke of aantrekkelijke stad of gemeente. Voor gemeentebesturen is het dan ook interessant te weten hoe ondernemers de kwaliteit van de dienstverlening percipiëren en waar zich de directe verbeterpunten situeren”, zegt Kristof Thijssens van UNIZO.

Daarom ontwikkelde UNIZO de gemeenteradar. Samen met lokale ondernemers en UNIZO kunnen gemeentebesturen hun dienstverlening gratis en online laten doorlichten om zo te ontdekken waar er verbetering mogelijk is. Gemeentes die deelnemen, ontvangen in naam van de betrokken lokale ondernemers een Gemeenteradar-label.

Rapport met actiepunten en aanbevelingen
Enkele jaren geleden testte UNIZO de dienstverlening van gemeentes en steden al uit via een mystery shopper. Nu is er de gemeenteradar, een doorlichting die bestaat uit vijf onderdelen: een analyse van de ondernemersvriendelijkheid van de dienstverlening, een beoordeling van de dienstverlening aan ondernemers, een case, een beknopte websiteanalyse en een enquête voor lokale ondernemers. De doorlichting mondt uit in een rapport met actiepunten en aanbevelingen. Een lokale stuurgroep helpt bij het uitwerken en implementeren van deze actiepunten. De stuurgroep bestaat uit gemeentefunctionarissen, beleidsmensen, lokale ondernemers en UNIZO-specialisten.

Hulshout
Na vele Kempense gemeenten, schreef ook Hulshout zich in voor deze doorlichting van de gemeentelijke diensten naar ondernemers toe. De betrokken schepenen en ambtenaren vulden hun deel van de enquête reeds in; de ondernemersenquête wordt eerstdaags uitgestuurd. “De bedoeling is dat er op constructieve wijze enkele zaken kunnen worden bijgesteld. Zowel voor de ondernemers, maar ook voor het gemeentebestuur zal dit onderzoek duidelijkheid scheppen,” reageert Jos Heylen, voorzitter van UNIZO-Hulshout.