‘Bedrijven creëren bedrijven’ nadert kaap van 20 spin-offs

C-WorksOnder de noemer ‘Bedrijven creëren bedrijven’ heeft Innotek uit Geel de voorbije twee jaar bij meer dan 30 ondernemingen een begeleidingstraject op maat opgestart met het oog op de creatie van spin-offs. Met succes, want op korte termijn wordt de kaap van 20 spin-offs bereikt.

Het project wordt uitgevoerd met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en de provincie Antwerpen. Het moedigt bestaande bedrijven aan om op zoek te gaan naar nevenactiviteiten die het potentieel hebben om uit te groeien tot een volwaardige onderneming. Die activiteiten werden vervolgens omgezet in een spin-offbedrijf.

Opportuniteiten
Het aanbod van het project bestond erin ondernemingen een laagdrempelig ondersteuningstraject aan te reiken voor de detectie van spin-offopportuniteiten en de realisatie ervan. Gebruik makend van het expertennetwerk van Innotek en van de beproefde methodiek van scouting, scanning en coaching werd bij meer dan 50 bedrijven gezocht naar opportuniteiten die op korte termijn tot de oprichting van een spin-off konden leiden.

“Bij 36 van deze bedrijven werd effectief een begeleidingstraject op maat opgestart”, vertelt projectcoördinator Toon Peeters. “Tot op heden leidde dit tot de opstart van meer dan 15 spin-offs. Aangezien de projectactiviteiten zich grotendeels afspelen in de prestartfase van de spin-offs hebben we daarenboven goede hoop dat het project ‘Bedrijven creëren bedrijven’ als uiteindelijk resultaat op zeer korte termijn de kaap van 20 spin-offs zal bereiken.”