Er is een reddingsplan klaar voor de bedreigde Fietspunten bij de Kempense treinstations. Het provinciebestuur liet een businessplan opstellen en de lokale besturen betalen extra. Op die manier wordt voorkomen dat eind deze maand 24 jobs in de sociale economie verdwijnen.

Medewerkers van een Fietspunt staan in voor de orde en netheid van de fietsenstalling aan de stations, verwijderen weesfietsen en voeren kleine herstellingen. Op die manier dragen ze bij tot een veilige stationsomgeving, wat op zijn beurt meer reizigers met de fiets naar het station brengt. Groot was de ontsteltenis wanneer de NMBS de plannen bekendmaakte om de steun terug te schroeven aan Fietspunten bij stations met minder reizigers en waardoor de sluiting dreigde.

In de Kempen zijn er Fietspunten in Turnhout, Mol, Geel en Herentals. “Zoals dat vaak gebeurt bij een bovenlokaal probleem, is de provincie met de betrokken lokale besturen rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken,” zegt gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens. “Er is toen besloten dat de lokale besturen een extra financiële inspanning zouden leveren om de Fietspunten open te houden. Tegelijk zou de provincie Antwerpen een coördinator aanstellen om een businessplan op te stellen zodat ze een duurzame doorstart zouden kunnen maken.“

Meer dienstverlening
Dat businessplan is nu klaar en goedgekeurd door de betrokken besturen en de uitbaters van de Fietspunten. Daarbij is niet alleen uitgegaan van een behoud maar ook voor een opwaardering. “Er komt meer dienstverlening, niet alleen in de stationsomgeving”, vertelt Peter Bellens. “Zo heeft de deputatie pas beslist om 95.000 euro te investeren in een extra service zoals mobiel fietsherstel en wordt de rendabiliteit van nieuwe initiatieven zoals een pop-up fietsenstalling onderzocht.”

De volgende weken wordt het plan op het terrein verder uitgewerkt.