Auditbureau opent vestiging in Turnhout

Brand Compliance opende onlangs een nieuwe vestiging in Turnhout. Het auditbureau – dat onder meer doorlichtingen in het kader van de KMO-portefeuille uitvoert – wil de Kempense markt makkelijker kunnen bedienen.

Brand Compliance, met hoofdkantoor in het Nederlandse Beesd, biedt zakelijke diensten voor kwaliteitsmanagement in de vorm van audits, inspectie, certificering, onderzoek en trainingen. De jarenlange ervaring en uitgebreide expertise die het bedrijf in Nederland opbouwde, wordt nu ook aangewend om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun werking en groei. “We zijn erkend als certificerende instelling en auditeren in het kader van de ISO 9001 en ISO 14001 normen”, vertelt directeur Christian Oudenbroek. “Daarnaast zijn we actief in het afnemen van compliance audits en tevredenheidsonderzoeken.”

Sinds augustus 2013 is Brand Compliance een van de 7 auditbureaus die door de Vlaamse Overheid en het Agentschap Ondernemen aangesteld werden voor het uitvoeren van audits in het kader van de KMO-portefeuille 2.0. “We gaan tijdens een doorlichting na of de kandidaat-dienstverleners werken volgens de kmop-norm en brengen advies uit aan het Agentschap Ondernemen”, legt Christian Oudenbroek uit. “Door het verkrijgen van dit certificaat kunnen deze bedrijven gesubsidieerde diensten aanbieden. De eerste erkenningen werden al in september afgeleverd, onder meer aan enkele Kempense dienstverleners.”

Brand Compliance verleent haar medewerking bij de organisatie van een infosessie over de KMO-portefeuille van VOKA Kamer van Koophandel Kempen op donderdag 14 november.