ASAP moet alertheid voor veilig werken aanzwengelen bij Renotec

Renotec ASAPRenotec uit Geel lanceerde eind vorige week haar veiligheidscampagne „ASAP”. Niet „as soon as possible”, maar „as safe as possible”, want vaak gebeuren ongevallen net door snel-snel iets te willen doen. Met de bewustmakingscampagne wil het bedrijf de alertheid voor veilig werken aanzwengelen bij elke medewerker.

De groep Renotec  is een gespecialiseerd hoofdaannemer. De 620 medewerkers zijn actief in verschillende  nichemarkten: renovatie en restauratie van gebouwen, burgerlijke bouwkunde, asbestsanering, terras- en gevelrenovatie, rioleringen…

„Onze werkzaamheden omvatten heel wat risico’s”, legt HR Manager Koen De Valck uit. „Onze mensen doen veel stellingwerk, daarnaast hebben we ook medewerkers actief in  in de diepte. Naast gevelrenovatie en dakwerken bijvoorbeeld doen wij immers ook rioolrenovatie. Bij asbestsanering, nog een andere activiteit van Renotec, komen ook heel specifieke veiligheidsaspecten kijken. Kortom veiligheid is bijzonder belangrijk in onze tak van sport.”

Risico’s zoveel mogelijk beperken, dat is de bedoeling van de campagne „ASAP”. „We zijn een sterk groeiend bedrijf en introduceren voortdurend nieuwe medewerkers. We willen iedereen doordringen van een voortdurende aandacht voor veiligheid: niet alleen op onze werven, maar ook in het hoofdkantoor te Geel. De campagne bevat 3 aspecten. Alle projectleiders en afdelingshoofden genoten een opleiding rond werkplekinspecties. De leidinggevenden moeten meer aanwezig zijn op de werkvloer en ook onverwachts inspecties op vlak van veiligheid doorvoeren. Zo blijft iedereen alert. Een tweede aspect is ons ‚safety dashboard’ dat op alle werven en vergaderingen maandelijks wordt besproken. Tot slot hebben we een erg zichtbare campagne uitgewerkt samen met marketingbureau Phobos en Actor om de aandacht voor veiligheid in top of mind van onze medewerkers te verankeren. Zo werd eind vorige week op de nieuwjaarsreceptie de kick-off gegeven van onze veiligheidscampagne  met filmpjes van onze mensen. In de trend van ‚Iedereen Beroemd’  brengen we onze medewerkers in beeld rond allerlei aspecten van veiligheid op de werf, op de afdeling… Daarnaast vestigt een maandelijks affichecampagne de aandacht op een specifiek thema binnen de veiligheidscampagne en krijgen onze mensen via een mailing allerhande tips en trics rond veiligheid die ook thuis kunnen toegepast worden.”