Aroma Communicatie plaatst Kempense Klaprozen op het web

Op 28 juli 2014 is het exact 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Er zijn in ons land heel wat initiatieven om de Grote Oorlog te gedenken. In Geel startte het Sint-Maria-Instituut, met steun van k.ERF, in 2011 al een educatief project op rond de Eerste Wereldoorlog, met focus op de verwevenheid met de lokale en regionale geschiedenis. Dit project kreeg de naam Kempense Klaprozen. Aroma Communicatie uit Geel stond in voor de realisatie van de website van het project en ontwikkelde banners, fotokaders en promotiemateriaal.