Ooit was de Vrijheid in Arendonk dé winkelstraat van de gemeente, maar die tijd ligt ver achter ons. Intussen staat een 20-tal handelspanden leeg. Het gemeentebestuur wil daar verandering in brengen en voert subsidies in om ondernemers naar het centrum te lokken.

De gemeente keurde vorige maand het subsidiereglement goed en dat heeft tot doel de leegstaande handelspanden weer ingevuld te krijgen. “De subsidie richt zich tot starters en verhuizers”, legt schepen van Lokale Economie Luc Bouwen uit. “Nieuwe ondernemers die een zaak willen starten, stimuleren we om te kiezen voor een leegstaand pand op de Vrijheid. Arendonkse handelaars die hun bestaande zaak willen verhuizen naar de Vrijheid, geven we een extra duwtje in de rug om die stap te zetten.”

3 subsidies
De gemeente verstrekt 3 soorten subsidies. Via een renovatiepremie komt ze tegemoet in de kosten voor aanpassingen om een leegstaand pand geschikt te maken voor een nieuwe uitbating. De verhuispremie kan worden gebruikt om de huur van een bestelwagen, een nieuw uithangbord en promotiekosten om de verhuizing kenbaar te maken, te betalen. Beginnende ondernemers kunnen dan weer een starterspremie krijgen voor een tussenkomst in de kosten voor vorming en advies.

De gemeente maakt de komende 3 jaar een budget van 100.000 euro vrij en kan daarvoor rekenen op een cofinanciering van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. “Dit subsidiereglement is 1 van de 1ste concrete realisaties in het kader het gemeentelijk detailhandelsbeleid”, aldus nog Luc Bouwen. “Verschillende andere maatregelen en acties zullen volgen.”