In het noorden van Arendonk wordt een oude hoeve omgebouwd tot een centrum voor actieve natuur-, landbouw- en cultuurbeleving. Talander, een organisatie die woon- en dagbesteding biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking, staat in voor de ontwikkeling van De Wouwershoeve. Vanavond zijn de plannen voorgesteld.

In een eerste fase renoveert Talander een oude schuur en vormt die om tot een ontmoetingsruimte met theehuisje. De werkzaamheden gaan binnenkort van start en het doel is om volgend jaar de eerste gasten te ontvangen. Op termijn wil De Wouwershoeve uitgroeien tot een gemeenschap voor actieve natuur-, landbouw- en cultuurbeleving, met o.a. geleide themawandelingen, tentoonstellingen, educatieve initiatieven, studiedagen, onderzoek, enz.

In een tweede bouwfase zal het hoevegebouw zelf onder handen worden genomen, dat dan een onderkomen biedt voor mensen met een zorgbehoefte. “Mensen die op wachtlijsten voor residentiële opvang of zinvolle dagbesteding staan, jongeren die schoolmoe zijn of volwassen die nood hebben aan een rustpauze, zullen er dan terechtkunnen”, somt projectcoördinator Jos Sierens van Talander op.

Breed draagvlak
Voor dit project krijgt Talander een subsidie van LEADER, een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Voor de verder uitbouw werkt de organisatie samen met heel wat lokale partners zoals Velt, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Toerisme Arendonk, Hecht Arendonk, Vormingsplus Kempen, Natuurpunt en Oxfam Wereldwinkel. Ook voor de bouwwerken zelf kan Talander rekenen op bedrijven uit de buurt. Luc Vanhout van Architects in Motion leidt de renovatie. De werkzaamheden zelf gebeuren door Algemene Bouwonderneming Frans Willems en Energieconcepten.

Voor de verdere financiering, het leveren van materialen en het ter beschikking stellen van helpende handen via een teambuilding doen de initiatiefnemers nog een oproep naar het bedrijfsleven.