De dienst Arbeidszorg binnen het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel vindt dat hij te weinig bekend is bij bedrijven in de streek. Om daar verandering in te brengen, trekken medewerkers naar Open Coffees en ondernemen ze andere initiatieven. “We zijn voor ons industrieel atelier op zoek naar bijkomend eenvoudig werk voor onze cliënten met een psychische kwetsbaarheid”, zegt coördinator Anke Alen.

Het industrieel en ook de andere ateliers huizen sinds 2,5 jaar in een nieuwbouw op de site van het OPZ aan de Pas in Geel. “Dat geeft ons de mogelijkheid om professioneler te werken naar bedrijven”, legt Anke Alen uit. “We hebben er ook meer ruimte om jobs voor bedrijven uit te voeren en ook meer opslagmogelijkheden. Door het jaar heen zijn er zwakkere periodes en die willen we graag invullen met bijkomende opdrachten.”

Arbeidsvreugde
Jobs die de cliënten uitvoeren, zijn bijvoorbeeld mailings klaarmaken, verpakken, sorteren, afwegen, monteren, enz. “Allemaal eenvoudige zaken die binnen een bedrijf veel tijd in beslag nemen maar die anderzijds onze mensen arbeidsvreugde geven. Bedrijven die met ons samenwerken, dragen dus bij aan zingeving en tonen hun sociaal engagement naar kwetsbare doelgroepen.”

In het industrieel atelier komen dagelijks 30 tot 35 mensen werken, zowel cliënten die binnen het OPZ verblijven als mensen uit pleeggezinnen of die zelfstandig wonen. Dagelijks zijn er 2 of 3 begeleiders die erop toezien dat er kwalitatief werk wordt geleverd. “Een deel van onze mensen werkt hier permanent en een aantal stroomt ook door naar de reguliere economie of naar maatwerkbedrijven”, geeft de coördinator nog mee.