Arbeidsreglement preventie psychosociale risico’s moet aangepast worden

risico's werkOp 1 september treedt de nieuwe reglementering over de preventie van psychosociale risico’s op het werk in werking. Alle werkgevers moeten de bepalingen van hun arbeidsreglement met betrekking tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wijzigen.

Hierbij moet de gewone procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement niet gevolgd te worden. Een modelbijlage die de procedures bevat die in het arbeidsreglement moeten worden opgenomen, is voldoende aldus Roel Baeyens, account manager bij Securex.

De principes van de vroegere reglementering werden aangepast en gelden nu voor alle psychosociale risico’s op het werk, dus ook bijvoorbeeld stress en burn-out. Daarnaast is er een nieuwe interne procedure voor de werknemers die menen het slachtoffer te zijn van een psychosociaal risico. Er is nu sprake van verzoeken tot formele en informele psychosociale interventie en niet langer van een gemotiveerde klacht. Omdat die procedure in het arbeidsreglement moet worden opgenomen, moet het arbeidsreglement worden aangepast. 

Wat moet er in het arbeidsreglement worden vermeld?
Het arbeidsreglement moet de contactgegevens vermelden van de vertrouwenspersoon en van de preventieadviseur psychosociale aspecten. Als de werkgever een beroep doet op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, volstaat het nummer van de psychosociale cel van die dienst. 

Het arbeidsreglement moet ook uitvoerig de procedures beschrijven waarvan een werknemer die meent dat hij het slachtoffer is van een psychosociaal risico, gebruik kan maken.

Als u zich tot de hierboven opgesomde vermeldingen beperkt, hoeft de gewone procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement niet gevolgd te worden. Dit betekent daarom niet dat u de regels voor de bekendmaking van uw arbeidsreglement niet langer hoeft te volgen (mededeling aan de werknemers, versturen van een afschrift van het nieuwe arbeidsreglement aan het Toezicht op de sociale wetten).

De wet geeft u tot 28 februari 2015 de tijd om uw arbeidsreglement aan te passen.