Het Agentschap Wegen en Verkeer maakt van de kalmere zomerperiode gebruik om het wegdek van de drukke Antwerpsesteenweg in Malle te vernieuwen. Dat gebeurt tussen 30 juni en 26 augustus tijdens 2 weken en 2 weekends. Om de hinder te beperken, wordt ook ’s nachts gewerkt.

Het wegdek van de Antwerpsesteenweg is versleten en aan vernieuwing toe. AWV zal daarom het wegdek vernieuwen vanaf het kruispunt met de Zoerselbaan in Westmalle tot en met het kruispunt van de Lierselei in Oostmalle. De nieuwe laag asfalt zal de verkeersveiligheid en het rijcomfort van de weggebruikers verbeteren. Aan de fietspaden langs de Antwerpsesteenweg wordt niet gewerkt.

Omleiding
De eerste 2 fasen worden uitgevoerd begin juli, voor het bouwverlof. Vanaf 18 augustus, na de vakantieperiode in de bouwsector, worden de 2 overblijvende fases uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaand verkeer wanneer nodig omgeleid langs Zoersel. De werken zijn zo georganiseerd dat de grote kruispunten van de Antwerpsesteenweg tijdens de weekends worden vernieuwd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Hier vind je binnenkort de precieze timing van dit project.