Ann Brosens, schepen voor Lokale Economie Baarle-Hertog

  • Naam: BROSENS
  • Voornaam: ANN
  • Leeftijd: 41 jaar
  • Partij: CDK (Christen Democratische Krachten)
  • Politiek verleden: OCMW-voorzitter 2007-2012
  • Beroep: horeca-uitbaatster
  • Studies: –
  • Coalitie in uw gemeente: CDK – Forum+

 

ann brosensMADE IN KEMPEN: Hoe is het met de lokale economie in uw gemeente gesteld?

ANN BROSENS: 22 stukjes Belgisch grondgebied gelegen in Nederland vormen samen de gemeente Baarle-Hertog. Dit bijzonder enclavedorp heeft sterke én unieke troeven op vlak van toerisme. Aantrekkingspolen zijn uiteraard de enclavesituatie, maar evenzeer het toeristisch koopcentrum: alle winkels zijn open op zondag.

MADE IN KEMPEN: Hoe kijkt u terug op het afgelopen half jaar?

BROSENS: Het afgelopen jaar is er voornamelijk werk gemaakt recreatief toeristisch beleidsplan.

MADE IN KEMPEN: Wat is het niveau van de gemeentelijke belastingen voor bedrijven?

BROSENS: De belasting op drijfkracht en op tewerkgesteld personeel werden reeds 20 jaar geleden afgeschaft. Voor zowel  de opcentiemen op de onroerende voorheffing als de aanvullende personenbelasting hanteren we steeds de gemiddelde tarieven van alle  Vlaamse gemeenten.

MADE IN KEMPEN: Hoe zal deze in de toekomst evolueren?

BROSENS: Dit hangt voornamelijk af van de huidige economische crisis. Het is voor het eerst dat ook gemeenten drastisch bezuinigen op hun uitgaven. Ik hoop dat het blindelings bezuinigen op investeringen (voornamelijk op bouw- en wegenisprojecten) stopt omdat de lokale economie deze impuls van de lokale besturen nodig hebben.

MADE IN KEMPEN: Wat zijn belangrijke projecten / doelen op economisch vlak in uw gemeente voor de komende jaren?

BROSENS: Samen met de Stichting Ondernemend Baarle (StOB) en het VVV Baarle hebben we een uitvoeringsplan Toerisme en Recreatie opgemaakt voor de periode 2013-2016, dat eind juni 2013 door beide gemeenteraden werd goedgekeurd. Het plan bevat niet alleen acties op toeristisch vlak zelf, maar ook op vlak van andere beleidssectoren zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening en openbare werken.