Hura organiseerde voor de betrokken werknemers onder andere een jobinfomarkt in Geel.

Hura organiseerde voor de betrokken werknemers onder andere een jobinfomarkt in Geel.

In het najaar van 2015 verloren meer dan 340 werknemers hun job bij de faillissementen van Bosal in Oevel (270 arbeiders) en Drukkerij Proost in Turnhout (60 arbeiders en 27 bedienden). Driekwart van hen die aansluitend outplacement volgden, is inmiddels weer aan het werk. Dat maakt Hura uit Beerse bekend, een bedrijf dat gespecialiseerd is in loopbaan- en talentmanagement en instond voor de begeleiding.

“De groep kenmerkte zich door een zeer hoge anciënniteit, de meesten waren 45+ en er leefde frustratie over het einde van de tewerkstelling omwille van een faling. Bij Proost gold dan nog eens dat de mensen al verschillende herstructureringsrondes hadden meegemaakt”, vertelt Johan Maes van Hura.

Twijfels overwinnen
Tijdens verschillende infosessie kregen de werknemers informatie over begeleiding en outplacement. Hoewel het voor de meesten geen wettelijke verplichting was, koos zo goed als iedereen voor het outplacementtraject: 170 bij Bosal (90% van de werkzoekenden) en 53 bij Proost (96% van de werkzoekenden). “We merkten bij de opstart veel emotie en een gebrek aan vertrouwen bij de mensen”, aldus Maes. “En ook twijfels richting een nieuwe job, naast een weerstand tegenover de interimsector.”

Na 6 maanden zijn meer dan 150 mensen die outplacement volgden, aan de slag. Bij Bosal heeft 75% een nieuwe baan of zit in een langdurig opleidingstraject dat gekoppeld is aan een job, bij Proost gaat het om 71%. Ook 60% van de 50-plussers is weer aan de slag.

“We zorgden voor een intensieve begeleiding, zowel in groep als individueel”, vertelt Johan Maes. “We zetten ook sterk in op talentmanagement en vertrokken vanuit de actuele arbeidsmarktsituatie, waaraan we opleidingen koppelden. Bij Bosal verzorgden we meer dan 200 opleidingstrajecten, bij Proost 27. Daarnaast maakten we gebruik van ons netwerk met regionale bedrijven. Niet te vergeten is de rol van de verschillende partners: VDAB, sectorfondsen FTMA/Grafoc en de vakbonden.”