Intercommunale IOK breidt bedrijvenzone De Kluis in Hoogstraten uit met 42 ha. Hoewel de inrichtingswerken tot het najaar 2019 zullen duren, is de belangstelling erg groot. Nu al zijn er 45 aanvragen in behandeling. Op het grootste deel van de zone komt een warmtenet.

De uitbreiding van De Kluis is een werk dat al meer dan 10 jaar in beslag neemt. Er moest landbouwgrond worden verworven, het archeologisch onderzoek was zeer tijdrovend en er moesten oplossingen worden gevonden voor de waterhuishouding.

Duurzame energie
Op uitdrukkelijk vraag van de stad Hoogstraten wordt een warmtenet gecreëerd dat op korte termijn kan worden gevoed via een gascomprimerende warmtepomp met een back-up op aardgas. Op langere termijn gaat de voorkeur naar diepe geothermie. De site wordt alleszins zo aangelegd dat in de toekomst een geothermische centrale kan worden ingezet. Driekwart van het nieuwe terrein krijgt een warmtenet. Op een kwart komt een dubbelnet met warmte en gas voor bedrijven die zeer hoge temperaturen nodig hebben in hun productieproces.

“Het warmtenet op De Kluis is geen eindpunt meer een eerste bouwsteen naar een ruimere uitrol van warmtenetten in Hoogstraten”, zegt burgemeester Tinne Rombouts. “Het einddoel is voeding van dit net met diepe geothermie.”

1.100 jobs
De 45 aanvragen die IOK momenteel al in behandeling heeft, komen overwegend van bedrijven uit Hoogstraten en de aanpalende gemeenten. Het kleinste gevraagde perceel is 1.000 m², het grootste momenteel 50.000 m². Samen gaat het over 28 ha, goed voor 800 arbeidsplaatsen. Indien deze trend zich doorzet, komen er binnen het gebied uiteindelijk meer dan 1.100 mensen werken. Opvallend is dat 20 bedrijven, dus een kleine helft van het aantal geïnteresseerden, actief is in de bouwsector.

“We zijn tevreden dat we opnieuw een aanbod in de Noorderkempen hebben”, zegt IOK-directeur Kris Vreys. “Ook hier zijn we dat er een sterke dynamiek uitgaat van bestaande ondernemingen die zich nu in Hoogstraten kunnen verankeren.”