AIM bouwt vernieuwde schouwburg in Turnhout

AIM en De WarandaHet provinciebestuur van Antwerpen heeft de architectuur- en studieopdracht voor de verbouwing en uitbreiding van de bestaande schouwburg van het ‘Cultuurhuis De Warande’ toegewezen aan Architects in Motion uit Turnhout.

De bestaande schouwburg zal worden aangepast aan de hedendaagse behoeften op vlak van functionaliteit en comfort. Zo zal het speelvlak worden uitgebreid naar 14m op 14m waardoor het Cultuurhuis de grootste internationale producties integraal kan ontvangen. Daarmee plaats de schouwburg van het Cultuurhuis De Warande zich in de toekomst tussen de grootste schouwburgen van België zoals het Concertgebouw van Brugge of de Singel in Antwerpen.

Architects in Motion heeft voor deze opdracht een gespecialiseerd team samengesteld dat de opdracht zal uitwerken in overleg met de opdrachtgever, de gebruikers en de adviserende instanties. Dat team bestaat naast enkele partners uit Nederland uit Architecten in Motion (algemene leiding en architectuur), architect Paul Schellekens (architectuur en advies) en Studiebureau Van hoorickx (stabiliteit), alle uit Turnhout.

„Los van de interne herschikkingen binnen het bestaande volume, waarbij we ons vooral concentreren op de ruimten achter de coulissen, zullen er belangrijke wijzingen worden aangebracht aan de buitenzijde van het gebouw: de bestaande toneeltoren wordt verhoogd en we bouwen een nieuw service-gebouw voor alle ondersteunende functies in dienst van de exploitanten en artiesten”, licht Luc Vanhout toe. „De nieuwe volumes zullen ‘chirurgisch’ worden ingepland, zonder afbreuk te doen aan de bestaande compositie. Er wordt ook een brug gemaakt tussen de reeds bestaande gebouwen en de in de loop der jaren nieuw te bouwen onderdelen.”