Van 16 tot 18 februari vinden in de voormalige legerhallen in Weelde-Statie opnieuw de Agridagen plaats. Dat is een tweejaarlijkse vakbeurs voor de landbouwsector. Met 200 standhouders is de beurs volledig uitverkocht.

De Agridagen vonden jarenlang plaats in Geel en verhuisden 2 jaar geleden naar Weelde. Met 172 exposanten, 20.000 vierkante meter expositieruimte en meer dan 15.000 bezoekers maakte de beurs in 2016 een geslaagde doorstart.

Ook dit jaar worden gespreid over de 3 dagen opnieuw meer dan 15.000 bezoekers verwacht. Die kunnen er langs 200 exposanten uit de rundvee-, varkens- en pluimveesector, verdeeld over 4 hallen. In de marge van de beurs worden 6 seminaries en 2 prijskampen georganiseerd.

Seminaries spreiden
“In tegenstelling tot in 2016 zullen de seminaries niet allemaal op 1 dag plaatsvinden. Door de dierenring los te koppelen van de seminarieruimte, kunnen de seminaries over meer dagen worden gespreid. Op die manier kunnen we tegemoet komen aan de vraag van een aantal exposanten die zelf ook een forum willen organiseren om hun boodschap uit te dragen. Met meer en kortere infosessies beogen we onze bezoekers nog beter te kunnen informeren over wat er leeft in de verschillende deelsectoren”, zegt Gunther De Mey van de Boerenbond.