AGBb Infra doet infrastructuurwerken voor Tiens woonproject

Annemoon projectAGBb Infra werkt momenteel aan een groot project rond infrastructuurwerken op een verkaveling in Tienen. Het takenpakket van AGBb Infra in het kader van het Anemoon Project is erg uitgebreid en omvat het opbreken van de bestaande infrastructuur, het bouwrijp maken van het terrein en haast alle grondwerken zoals het aanleggen van riolering in beton, gres, PP en PVC, het voorzien van afwatering ivv grachten/wadi’s en het plaatsen van kleimatten en stuwmuren, het aanleggen van straatgoten en kantstroken in beton en van verhardingen in cementbeton, kunststofgrasdallen, ternair zand en betonstraatstenen. AGBb Infra zal ook instaan voor het aanleggen van een verhard talud, het renoveren van een atletiekpiste en voorziet tenslotte het straatmeubilair en de beplanting.

Het Anemoonproject is een initiatief van de stad Tienen, de provincie Vlaams-Brabant en Armada Projectontwikkeling om vlakbij het centrum van Tienen een  bijzonder woonproject met zo’n 220 betaalbare woongelegenheden te ontwikkelen. Het terrein van zo’n 11 ha zal plaats bieden aan allerlei appartementen, vrijstaande- en rijwoningen met zonnige tuin, met erg veel groene en open ruimte. Samen met het aangrenzende stadspark Viander wordt een groene long van meer dan 17 ha gecreëerd.

Het totaalproject kost zo’n 1.800.000 euro. De werken zullen zo’n 100 werkdagen in beslag nemen. “Niettegenstaande de korte uitvoeringstermijn van 100 werkdagen zal AGBb de opdrachtgever niet ontgoochelen en zitten ze perfect op schema om tijdig op te leveren”, zegt Sven Milans.

AGBb Infra heeft een vijftigtal medewerkers. Aanvankelijk situeerden de activiteiten zich in de grond- en afbraakwerken, maar sinds enkele jaren legt het bedrijf zich volledig toe op wegenbouw, riolering en totaalprojecten. AGBb Infra bezit een erkenning Klasse 5, wat hen toelaat om projecten uit te voeren tot 1,81 miljoen euro.

AGBb Infra maakt deel uit van de B&R Bouwgroep. De B&R Bouwgroep bundelt diverse disciplines binnen haar verschillende entiteiten. De groep bevat meerdere algemene bouwondernemingen, een firma gespecialiseerd in renovatie en een bouwfirma gespecialiseerd in lage-energiewoningen. Daarnaast omvat de bouwgroep gespecialiseerde bedrijven in nichemarkten zoals elektriciteit, beton, sanitair, en wegeninfrastructuur. Ook enkele ondersteunende bedrijven zoals een eigen studiebureau en een logistiek center behoren tot de holding. Elke firma binnen B&R Bouwgroep werkt los van elkaar voor externe opdrachtgevers, maar de kracht van de bouwgroep zijn de synergiën en de diversiteit.