Afschakeling voorkomen door beperking stroomverbruik

infosessie stroomonderbreking kopieDe infosessie over het stroomtekort en het bijhorende afschakelplan begin deze week georganiseerd door Voka – Kamers van Koophandel Kempen, Antwerpen-Waasland en Mechelen zo’n 120 ondernemers op de been. Tijdens die infosessie werd meermaals, onder andere ook door provinciegouverneur Cathy Berx, gedrukt op het belang van een goede voorbereiding en maatregelen om het stroomverbruik te beperken. Beter voorkomen dan genezen is de centrale boodschap.

Een 120-tal ondernemers kwam maandagavond in Grobbendonk langs voor een infosessie over het dreigende stroomtekort in België en het bijhorende afschakelplan.

Afschakelen voorkomen
Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx probeerde als eerste die ongerustheid weg te nemen. “Nu is er heel wat publieke aandacht voor een mogelijke afschakeling, maar een stroomonderbreking kan je altijd voorkomen. Het is zeker nuttig indien ieder bedrijf en organisatie werk maakt van een deftig plan van aanpak met voorbereidende maatregelen en wat te doen bij afschakeling.” Ze schetste het wettelijke kader en ging dieper in op de (communicatie)procedures in geval van schaarste. Gouverneur Berx verwees ook naar de ON/OFF sensibiliseringscampagne, die maandag werd opgestart. “Daarbij wordt opgeroepen om samen een afschakeling te voorkomen door het stroomverbruik te beperken.”

Proactief een actieplan uitwerken
Paul Vangheel, Hoofd Exploitatie Netten Eandis, duidde stroomschaarste als een verstoord evenwicht tussen vraag en aanbod, waarbij hij productie- en importcapaciteit afzette tegenover winterpiekbelasting. “Een aanhoudende koudegolf over Europa met weinig wind en zon, in combinatie met de uitval van productiecapaciteit, zou de dreiging reëel maken.”

Ook Bart Massin, Regulatory Affairs Manager Belux Electrabel, verwees naar het belang van het evenwicht op het net. Bij Electrabel worden momenteel acties ondernomen om in de eerste plaats een afschakeling te voorkomen. “Zo contracteren we noodgeneratoren, sensibiliseren we bedrijven en particulieren voor minder energieverbruik en stellen we onderhoudswerken aan onze elektriciteitscentrales uit tot na de winter”, zegt Massin.

Luc Rombout, CEMAC, waarschuwde voor een ongewettigd optimisme. Een onverwachte black-out is volgens hem verre van onwaarschijnlijk. Hij ging dan ook uitvoerig in op hoe een bedrijf proactief en in detail een risicoanalyse en actieplan kan uitwerken.

Tot slot lichtte Tine Deheegher, senior adviseur Energie Voka-VEV, toe wat werkgeversorganisatie Voka de voorbije weken heeft gerealiseerd. Een afschakeling heeft namelijk ook heel wat consequenties op het vlak van de verhouding tussen werkgever en werknemer: afwezigheid, loon, verzekering e.d.

Hands-on voorbeelden om stroomafschakeling te voorkomen
“Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, organiseert Voka – Kamer van Koophandel Kempen op 12 november in het Huis van de Ondernemer in Geel de ontbijtsessie Zuinig met Energie,” besluit Frank Van Dael, senior adviseur bij Voka – KvK Kempen. ‘Geen theorie, maar hands-on voorbeelden uit de praktijk die ons kunnen helpen een stroomafschakeling te voorkomen. Dit omdat we weten dat ondernemers meer dan bereid zijn daartoe hun steentje bij te dragen. En tenslotte wil ik zeker nog de tip meegeven om zeker ook de site www.voka.be/winterklaar in het oog te houden voor alle updates rond de stroomproblematiek.”