Barbecue voor heel het personeel

barbecvueZeg nu nog dat de vakbonden zelden constructief werken: het ACV Kempen lanceert een initiatief om de meest veilige en de meest werknemersvriendelijke KMO van de regio te bekronen. De christelijke vakbond mobiliseert al haar leden om voorstellen terzake in te dienen.

De idee groeide binnen de werkgroep KMO van het ACV Kempen. “We worden als vakbond zo vaak geconfronteerd met negatief nieuws. Wij willen nu zelf eens de dingen in de hand nemen en op zoek gaan naar positieve ontwikkelingen binnen de KMO’s van onze streek”, zegt Elke Gelens van ACV Kempen.

In dit opzicht worden alle werknemers ertoe opgeroepen om te reageren wanneer ze menen dat hun bedrijf echt wel de titel verdient van veilig bedrijf en medewerkersvriendelijk bedrijf. Ze kunnen daarom nog tot 14 april e.k. een mail sturen waarin ze hun bedrijf verdedigen. Een vakkundige jury waarin ook een vertegenwoordiger van de zelfstandigenorganisatie Unizo zal zetelen zal naderhand de nominaties opstellen en een winnaar aanduiden.

De prijs: een gratis barbecue voor alle werknemers van het bekroonde bedrijf.

De winnaar wordt bekend gemaakt op de KMO-familiedag op zaterdagnamiddag in De Putten in Kasterlee.

Mail kunnen naar kmokempen@acv-csc.be.
Elke Gelens is te bereiken op tel 0477/192531