Activiteiten RICK overgedragen aan I-Loket van vzw WEB

Vorige week werden de ondersteuningsactiviteiten van nv RICK overgedragen aan het I-Loket van vzw WEB. RICK (Regionaal Incubatiecentrum Kempen) begeleidde de voorbije tien jaar vele tientallen kmo’s in de Kempen om mensen uit kansengroepen aan te werven. RICK begeleidde de betrokken kmo’s bij subsidie- en fiscale dossiers en bij de aanvragen voor erkenningen als invoegbedrijf of als sociaal inschakelbedrijf.

I-Loket binnen de vzw WEB neemt deze activiteiten over. Daarnaast kan de kmo er nu ook terecht voor een vernieuwd, uitgebreid portfolio aan diensten, opleidingen, begeleidingen voor (nieuwe) medewerkers en advies en ondersteuning  op gebied van HRM voor uitvoerende werknemers.

„WEB heeft heel wat expertise op vlak van werving en selectie van langdurig werklozen. We beschikken over heel wat HRM-methodieken voor kansengroepen en leidinggevenden waarbij een ontwikkelingsgericht competentiebeleid het uitgangspunt vormt. We kunnen de ondernemer bijstaan in alle aspecten van HRM”, zegt Debby van Aalst. „Nieuw binnen de dienstverlening is dat het I-loket nu ook bedrijven ondersteunt bij het uitschrijven, indienen en opvolgen van ESF-projecten (Europees Sociaal Fonds).”

De doelstelling van het I-loket  blijft  dus de integratie van kansengroepen op reguliere werkvloeren. Door ondernemers te ondersteunen bij hun tewerkstelling zal het I-loket trachten om lager geschoolden, langdurig werkzoekenden en mensen met een arbeidshandicap aan een job te helpen.

Verwant en interessant: