Achilles Janssens wil Ijsboerke terugkopen

IJSBOERKE_QAchilles  Janssens (64), de zoon van stichter Staf Janssens is ertoe bereid om Ijsboerke terug over te nemen. Achilles Janssens verkocht het bedrijf van zijn vader destijds aan Albert Frère voor 40 miljoen euro. De man resideert nu in Monaco.

Ijsboerke uit Tielen diende verleden week bij de rechtbank van koophandel de bescherming aan te vragen tegen zijn schuldeisers. Dat kan in het kader van de wet op de continuïteit van de ondernemingen. Ijsboerke draait al vele maanden verlieslatend en ziet de schulden oplopen.

De eigenaar van Ijsboerke, de Belgian Icecream Group (BIG) wil het bedrijf opnieuw rentabiliseren en werkt in dit opzicht aan een herstructureringsplan. Daarbij gaat het niet enkel om de loonkosten of de hoog opgelopen verpakkingskosten. Gedelegeerd bestuurder L’Hoëst maakt zich sterk dat Ijsboerke er na de toegestane periode van 6 maanden weer zal staan.

Ondertussen heeft Achlles Janssens er zich kennelijk toe bereid verklaard om Ijsboerke opnieuw over te nemen. De zoon van Staf Janssens “begrijpt niet hoe het bedrijf van zijn vader zo snel is kunnen afglijden.” Hij is tot een gesprek bereid met BIG en Albert Frère. BIG behoort immers tot de Nationale Portefeuillemaatschappij  (NPM) van Frère. Volgens Achilles Janssens is het dan wél aan Frère om contact met hem op te nemen en niet omgekeerd. Enkele jaren terug zat het bedrijf ook al in moeilijkheden en meldde Achilles Janssens zich eveneens aan. Frère liet toen echter niets van zich horen.

De vakbonden geloven niet in het engagement van Achilles Janssens. “Hij heeft al eens een kans gehad en heeft toen ook niets gedaan”, wordt er van de kant van het ACV gezegd.

Staf Janssens, de stichter van Ijsboerke liet het bedrijf in 1988 over aan zijn drie zonen, Achilles, Roger en Robert. Achilles kocht zijn twee broers na enkele jaren uit maar schoof de onderneming naderhand door naar de NPM van Frère die er 40 miljoen euro voor op tafel legde. Ijsboerke sleept vandaag een schuldenlast mee van 30 miljoen euro.