Accelleran verhoogt capaciteit voor mobiel dataverkeer

accelleran-logo-headerDe hoeveelheid data die mobiel verstuurd wordt, neemt sterk toe. Al lang beperken we ons immers niet meer tot tekst, maar versturen we live ook continu beeldmateriaal de wereld rond. Al die data worden gecapteerd en verdeeld door een netwerk van masten (macrocellen). Maar de capaciteit van dat netwerk geraakt soms overbelast.

Verscholen in een landelijk stuk van Geel werkt de start-up Accelleran aan een ontwikkeling die de capaciteitsproblemen aanpakt. Accelleran is niet bepaald wat je noemt een lokale start-up. Het management team omvat enkele veteranen in de telecom sector uit zowel Vlaanderen, Groot-Brittannië en Spanje. Recent werd internationaal hun eerste microcel gelanceerd op basis van 4G technologie. “Dergelijke microcellen kunnen met een bereik van minder dan 2 kilometer, enorm veel bijkomende capaciteit leveren, net daar waar de dekking of de beschikbare bandbreedte van het bestaande macronetwerk tekort schieten”, stelt Stan Claes, voorzitter van de Raad van Beheer van Accelleran. “Tot op heden werden dergelijke cellen vooral ad-hoc gebruikt om snel lokaal capaciteit te leveren, zoals bij grote evenementen. Wij zetten zwaar in op het uitwerken van een software- en hardwareplatform voor hoog performante en gemakkelijk uit te rollen microcellen. Gebaseerd op speciaal daarvoor ontworpen chips, worden deze microcellen klein en goedkoop genoeg om onopvallend aan straatlantaarns en gevels bevestigd.”

Accelleran begeeft zich in een zeer competitieve markt. Ook bedrijven als Alcatel-Lucent en Huawei zetten in op de ontwikkeling van microcellen. Trevor Moore, Chief Technology Officer van Accelleran is echter overtuigd van de slaagkansen van zijn bedrijf. “Ons internationaal team beschikt over een enorme ervaring, zowel technisch als qua business development. Als klein team kunnen we bovendien zeer snel  beslissingen nemen om de ontwikkeling bij te sturen. Daarenboven richten we ons initieel op een segment in de microcel markt, dat een groot potentieel heeft, maar door de klassieke spelers niet wordt geadresseerd.” Accelleran nam recent ook het Innovatiecentrum Antwerpen onder de arm om bij het IWT aan te kloppen voor een innovatiesubsidie. “Onze ontwikkeltraject staat of valt niet met zo’n subsidie, maar het zou ons alvast helpen om nog een versnelling hoger te schakelen”, stelt dhr. Moore.