Academie moet van jongeren ondernemers maken

Antwerp Entrepreneur AcademyIn het Huis van de Ondernemer bij Voka Kempen is de Antwerp Entrepreneur Academy officieel op gang getrapt. De kick-off gebeurde in aanwezigheid van een afvaardiging leerkrachten en studenten van de bacheloropleidingen Bouw en Energietechnologie van Thomas More. Met dit project willen de Kamers van Koophandel Mechelen, Antwerpen-Waasland en Kempen, met de steun van de provincie Antwerpen, ondernemerschap bij jongeren stimuleren.

“Antwerp Entrepreneur Academy wil jongeren enthousiasmeren voor ondernemerschap”, zegt Jan Hendrickx, algemeen directeur Voka Kempen. “Door middel van informatie en ondernemersinspiratie wordt de brug gemaakt tussen jongeren en ondernemerschap. We moeten deze jongeren in een zeer vroeg stadium betrekken en hen inspireren. Ze hebben vaak innovatieve ideeën, die we niet verloren mogen laten gaan. Via educatieve sessies en positieve succesverhalen van jonge ondernemers dagen we jongeren uit om zelf aan de slag te gaan.”

35 inspirerende sessies
Dit jaar worden zo’n 35 sessies georganiseerd voor leerlingen uit het secundair onderwijs (BSO, TSO en ASO) en het hoger onderwijs, die zowel informatief als sensibiliserend/enthousiasmerend zijn. Het gaat er om de leerlingen goesting te doen krijgen in ondernemerschap via ervaringsverhalen van ondernemers. Deze ondernemersverhalen zijn ook terug te vinden op www.startersinspiratie.be.

Voka – KvK Kempen zet daarenboven in op een digitaal platform (www.onderwijs-ondernemen.be) waarop scholen en bedrijven vraag en aanbod in kaart brengen zodat zij elkaar via die weg kunnen vinden en zo samen de basis kunnen leggen van dynamische leeromgevingen voor onze toekomstige technische en ondernemende talenten.