Absenteïsmekost zal stijgen door invoering eenheidsstatuut

securex-logo-150x150Begin juli moet er een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden zijn, anders wacht ons land sancties. Na de festiviteiten rond 1 mei en Rerum Novarum is het weer even stil op dat front. Goed nieuws indien er achter de schermen wordt verder gewerkt, minder goed nieuws indien er geen stappen worden gezet. Er zitten heel wat addertjes onder het gras. Niemand wil er slechter van worden, maar het systeem moet wel betaalbaar blijven.

Uit een studie van HR-dienstverlener Securex blijkt dat ondanks een daling van het aantal ziektemeldingen door de jobonzekerheid, het aantal afwezigen en vooral de lange afwezigheden in 2012 sterk toenamen. De provincie Antwerpen is daarbij de koploper. De kostprijs van deze afwezigheden bedraagt 1 miljoen euro per 200 medewerkers. Het eenheidsstatuut zal deze kost vermoedelijk doen stijgen door de afschaffing van de carensdag en door een volwaardig gewaarborgd maandloon voor arbeiders. Een doorgedreven preventieve aanpak kan de kost van absenteïsme met 50.000 tot 300.000 euro verminderen.

De kost van het absenteïsme door ziekte bedroeg in 2012 voor alle Belgische werkgevers samen 10,53 miljard euro. 3 miljard euro ging naar de gewaarborgde maandlonen van zieke medewerkers en de rest naar indirecte kosten zoals reorganisatie van het werk, kosten voor tijdelijke vervanging en overuren, en daling van de kwaliteit. Per 200 medewerkers kosten deze afwezigheden minimaal 1 miljoen euro .

De invoering van het eenheidsstatuut  (carensdag, gewaarborgd maandloon en opzegtermijn) zal wellicht zorgen voor een verhoogde absenteïsmekost voor de bedrijven. Afschaffing van de carensdag betekent een extra te betalen afwezigheidsdag bij 86% van de ziektemeldingen door arbeiders . En een volwaardig gewaarborgd maandloon voor arbeiders zou hun absenteïsmekost met 12% doen stijgen. Ook de opzegtermijn en –vergoedingen zijn vandaag voordeliger voor bedienden dan voor arbeiders en zullen bij gelijkstelling een hogere kost met zich meebrengen. “De gemiddelde kostprijs bij een ontslag zal stijgen, want we vermoeden dat de opzegtermijnen van arbeiders meer zullen stijgen dan dat die van bedienden zullen dalen”, aldus Heidi Verlinden, HR Research Expert van Securex.

Securex berekende op basis van absenteïsmecijfers bij klanten dat een preventieve aanpak van absenteïsme deze kost drastisch kan verminderen. Door in te zetten op zowel de medische oorzaken, de fysieke en emotionele werkbelasting en de motivatie van werknemers, kunnen de afwezigheden met minstens 5% dalen. Vaak lopen deze cijfers op tot 20 à 30% in 2 tot 3 jaar tijd. Per 200 medewerkers betekent dit een jaarlijkse kostenvermindering van 50.000 tot 300.000 euro.