ab keersmaekersAlgemene Bouwwerken Keersmaekers uit Balen heeft op de bouwbeurs Batibouw in Brussel het label EnergieBewuste Aannemer in ontvangst mogen nemen. Nog 24 andere bouwkmo’s kregen de erkenning uitgereikt. Het label komt toe aan bouwbedrijven die extra aandacht besteden aan het energiezuinig maken van de woningen die ze bouwen of verbouwen.

Algemene Bouwwerken Keersmaekers heeft via cursussen, een examen en duidelijke engagementen bewezen dat het bedrijf bewust omgaat met duurzaam en energiebewust (ver)bouwen en zijn klanten deskundig kan adviseren en begeleiden. Met het label onderscheidt deze EnergieBewuste Aannemer zich in een markt met talrijke aannemers die de term ‘energiebewust’ gebruiken maar deze niet altijd naar behoren invullen. Van de 25 bouwbedrijven ontvingen 9 aannemers voor het eerst het label van EnergieBewuste Aannemer, 16 aannemers hernieuwden het. Het label is geen erkenning voor het leven, EBA’ers moeten hun engagement blijvend bewijzen.

8ste lichting
Het label is in 2012 in het leven geroepen. Dit is intussen de 8ste lichting EnergieBewuste Aannemers. In totaal beschikken op dit moment 112 bouwbedrijven over deze erkenning. De uitreiking gebeurt door Bouwunie en staat onder controle van een erkend extern keuringsorganisme.