Aanwervingspremie voor strategische functies

aanwervingspremieKMO’s kunnen een aanwervingspremie ontvangen bij de aanwerving van een kennismanager die het bedrijf strategisch versterkt in het kader van een duurzame, internationaal georiënteerde groei.

Die premie bestaat uit een financiële tussenkomst in de loonkost van die aan te werven kennismanager en bedraagt 50 procent van het bruto jaarsalaris gedurende maximum één jaar. De premie kan maximaal 20.000 euro bedragen.

De maatregel focust op twee strategische profielen, zoals een exportmanager die nieuwe markten kan ontdekken of andere profielen die de bedrijfsstrategie intern of extern aanscherpen.

De aanvraag moet elektronisch gebeuren vooraleer de kennismanager start in het bedrijf. Alle info via de website van Agentschap Ondernemen.