De eerste 3 maanden van dit jaar zijn in het arrondissement Turnhout 1.228 ondernemingen opgestart. Dat is een lichte daling tegenover dezelfde periode vorig jaar. Over heel de provincie Antwerpen ging het aantal met 6% achteruit. Nog altijd ligt het aantal starters dubbel zo hoog dan 10 jaar geleden.

De cijfers zijn afkomstig van Voka Mechelen-Kempen dat daarvoor samenwerkte met bedrijvendatabank Belfirst. “We stellen vast dat de nieuwe ondernemingen niet alleen in grootsteden opduiken, maar ook in kleinere gemeenten zien we meer activiteit”, zegt gedelegeerd bestuurder Renilde Craps van Voka Mechelen-Kempen. “2017 was een uitzonderlijk jaar, maar 2018 gaat voorlopig op dat elan verder. Vergeet niet dat er in dit eerste kwartaal nog altijd dubbel zoveel starters zijn als 10 jaar geleden. Onze regio is meer dan ooit interessant om te ondernemen.”

Moeilijkste maar beste stap
Bram Gers van Cuisine Catering is 1 van die vele jonge ondernemers. “4 jaar geleden heb ik het risico genomen om op eigen benen te gaan staan. Het was de moeilijkste maar wel de beste stap die ik voor mijn carrière kon zetten. Ik voel dat het klimaat om te ondernemen nu zelfs nog beter is dan 4 jaar geleden. Ik lever verfijnde menu’s van hoog niveau. Daar is wat budget voor nodig als je die op tafel wil. Ik merk dat er nu meer budgetten beschikbaar zijn bij de klanten dan 4 jaar geleden. Er is weer meer mogelijk.”

In heel Vlaanderen waren er in het eerste kwartaal 18.954 nieuwe ondernemingen tegenover 19.406 in dezelfde periode vorig jaar. Economen wijten de terugval aan de toename van het aantal vacatures. Wanneer er meer jobs beschikbaar zijn, hebben minder mensen interesse in de uitbouw van een eigen zaak.