In 2016 werden in België 98.777 nieuwe ondernemingen opgericht, dat is een stijging van 8,73% tegenover een jaar eerder en meteen een nieuw record. Het vorige werd opgetekend in 2015 met 82.571 starters. De gegevens komen uit de Startersatlas 2017 van Unizo en Graydon, die vandaag is voorgesteld.

De stijging doet zich voor in alle gewesten maar is het hoogst in Vlaanderen, hoewel alle 3 de gewesten nieuwe records behalen wat betreft het absolute aantal nieuw opgerichte ondernemingen. Op het vlak van startersdichtheid spant de provincie Antwerpen de kroon. In onze provincie zijn er 7,6 startende ondernemingen per 1.000 inwoners. Met 14.727, dat is 16,4% van de totale starterspopulatie in België, gaat de provincie Antwerpen de andere Vlaamse en Waalse provincies ruim vooraf.

Goeie graadmeter
“Het toenemend aantal starters is een goeie graadmeter voor de algemene stemming en het vertrouwen in de toekomst bij de ondernemers”, zeggen de initiatiefnemers. “Meer starters betekent meer optimisme, opnieuw meer vertrouwen in de toekomst. De crisissfeer klaart duidelijk op. En die opklaring wordt op haar beurt opnieuw versterkt door die vele nieuwe ondernemers, die zich volop smijten en investeren in onze economie. Het cumulatoreffect doet hier zijn werk. Wat neerkomt op meer welvaart, meer jobs, meer aanbod, meer leven in de brouwerij.“

Toch is dit niet het moment om achterover te leunen. “Ondernemers vormen nog altijd een (te) kleine minderheid in onze samenleving. Er lopen nog teveel mensen rond met ondernemersdromendie ze nooit kunnen of durven realiseren. We moeten hen meer vertrouwen geven in plaats van hen schrik aan te jagen. We moeten hen een vlottere toegang tot de nodige financiering geven, hen bevrijden van overdreven rompslomp.”