De eerste 3 maanden van dit jaar werden in het arrondissement Turnhout 79 firma’s failliet verklaard. In dezelfde periode vorig jaar waren er dat 123, wat dus een daling van bijna 36% betekent. De cijfers zijn afkomstig van het handelsinformatiekantoor Graydon Belgium.

Het eerste kwartaal van 2018 was het op 1 na beste op het vlak van faillissementen in de voorbije 10 jaar. Enkel in de eerste 3 maanden van 2008 waren er nog minder, namelijk 67.

Ook voor de maand maart alleen was er een flinke daling: van 49 vorig jaar naar 32 dit jaar.

Drama in Brussels gewest
De positieve cijfers voor de Kempen en heel de provincie Antwerpen staan in schril contrast met die in het Brusselse gewest. “Afgelopen trimester kent het Brusselse gewest de zwaarste periode ooit met 860 uitspraken. Een stijging met 63,8% in vergelijking met vorig jaar”, berekent Eric Van den Broele, senior manager research and development bij Graydon. “Sterker zelfs, voor het eerst tellen we met betrekking tot een eerste trimester binnen het Brusselse gewest meer faillissementsuitspraken dan binnen het Waalse gewest.“ Uit de analyse valt op dat de stijging van het aantal Brusselse faillissementen over zo goed als alle sectoren is gespreid.

In het Vlaamse gewest daalde het aantal faillissementen tijdens het eerste trimester met 11% (1.345 uitspraken). “Daarmee bereikte Vlaanderen dit jaar het laagste niveau sinds 2008”, weet Van den Broele. Ook in het Waalse gewest daalde het aantal faillissementen met 2,4% en kwam daarmee uit op 728 uitspraken tijdens de eerste drie maanden van 2018.