De eerste 2 maanden van dit jaar werden in het arrondissement Turnhout 47 zaken failliet verklaard. Vorig jaar waren er dat nog 74. Dat betekent dus een daling van 36%. De cijfers komen van het handelsinformatiekantoor Graydom Belgium.

Ook voor de afgelopen maand februari alleen was er een daling in de Kempen van 40 vorig jaar naar 31 in 2018. Voor de hele provincie Antwerpen was er evenwel een lichte stijging en die komt volledig voor rekening van het arrondissement Antwerpen.

Op nationaal vlak meldt Graydon eveneens stijgingen. Voor de maand februari is er een toename van 4% tegenover vorig jaar. De 1ste 2 maanden van dit jaar waren er in heel België 1.895 faillissementsuitspraken, dat is een stijging van 7,9% tegenover dezelfde periode 2017. De nationale toename concentreert zich vooral bij de Brusselse rechtbanken.

“De stijging waarmee we het jaar hebben ingezet, heeft zich ook afgelopen maand doorgezet”, zegt Eric Van den Broele, senior manager research and development bij Graydon. “Enkel tijdens dezelfde periode 2013 en 2014 noteerden we zwaardere cijfers.” Op Vlaams niveau laten de cijfers evenwel een daling noteren met 7,9% over de 1ste 2 maanden.

Bouwsector
De eerste 2 maanden van 2018 is op niveau België niet de horeca maar wel de bouwnijverheid de grootste leverancier van faillissementen. Binnen de bouwsector waren er tot nu toe in 2018 370 faillissementsuitspraken. Dat is het hoogste aantal ooit in eender welke sector in deze periode van het jaar. Tegenover dezelfde periode vorig jaar is dit zelfs een toename met 20,3%.