Eric Van den Broele.

Eric Van den Broele.

Tijdens de eerste helft van 2016 gingen in het arrondissement Turnhout 212 bedrijven over de kop. Vorig jaar waren er dat 230. De daling bedraagt 7,83%. Voor juni alleen sprak de handelsrechtbank in Turnhout 45 faillissementen uit tegenover 43 in juni 2015, wat dus een kleine stijging inhoudt. De cijfers komen van Graydon Belgium.

Over heel België was er tijdens de eerste jaarhelft een sterke daling met 12,6% tegenover vorig jaar. We moeten al naar het eerste semester van 2009 terug om een beter halfjaar te kennen. De sterke afname situeert zich vooral in Wallonië en de Brusselse regio.

Eric Van den Broele, senior manager research and development bij Graydon: “De dalende tendens zet zich door binnen de drie regio’s. Echter: binnen het Vlaamse Gewest noteren we een daling van de faillissementscijfers met -3,3%, in Wallonië noteren we een daling met -23,63%. Binnen de jurisdictie van de Brusselse rechtbanken van koophandel noteren we ten opzichte van het eerste trimester 2015 zelfs een daling met -25,96%.”

Sectoren
De faillissementsdaling zet zich over het eerste semester 2016 door in zo goed als alle sectoren. Zo noteert Graydon ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar belangrijke dalingen binnen de sector Bouw (-17,5%) en de Zakelijke dienstverlening (-25,5%). Ook binnen de Transportsector noteren we een daling met -15,83%. Enkel binnen de Horeca noteren we zo goed als een status-quo.