Tijdens het eerste trimester van dit jaar werden in het arrondissement Turnhout 124 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 43 meer dan in de eerste 3 maanden van 2016, of een stijging van 53,09%. In de maand maart alleen steeg het aantal faillissement in de Kempen van 20 in 2016 naar 49 dit jaar, een stijging van 145%. De cijfers komen van Graydon Belgium.

De toename van het aantal falingen is een provinciale en nationale tendens. In de provincie Antwerpen steeg het aantal faillissementen tijdens het eerste trimester van dit jaar met 7,14%. Binnen het Vlaamse gewest is er een stijging van 8,17%

Horeca
De horeca is met 546 faillissementen in België nog altijd de grootste leverancier van falingen. In Wallonië is er een stijging van 19%, terwijl in Vlaanderen en het Brussels Gewest de falingen binnen de horeca afnemen.

We merken vooral stijgingen binnen de bouwnijverheid (+12,2%), de zakelijke dienstverlening (+16,3%) en de transportindustrie (+20,45%). Binnen de handel in auto’s en de garagehouders noteren we dit eerste trimester 81 faillissementen of +9,46%.

Met deze faillissementsuitspraken kwamen voor het eerste trimester 4.976 jobs – waarvan 1.662 in maart 2017 – op de tocht te staan. In vergelijking met het eerste trimester 2016 is dat een geringe toename met 0,6%, maar we blijven wat dit betreft gevoelig onder de cijfers die we gedurende de crisisjaren noteerden.