Tussen 2012 en 2016 is het aantal actieve bedrijven in het arrondissement Turnhout gestegen met 8%. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse provincies. Ook gingen er tussen september 2016 en diezelfde maand in 2017 meer mensen aan het werk.

De Vlaamse provincies leveren via de website provincies.incijfers.be sociaaleconomische data en cijfergegevens. Die databank is nu uitgebreid met economische indicatoren en 2 thematische rapporten.

Het aantal actieve ondernemingen nam de voorbije jaren sterk toe. In onze provincie is het arrondissement koploper met tussen 2012 en 2016 een stijging van 10,85%. In het arrondissement ging het om een stijging van 9,5% en in de Kempen dus +8%. Het aantal starters in het arrondissement steeg in diezelfde periode met 6,45%.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie: “We zetten met tal van initiatieven al jaren in op het klaarstomen van de ondernemers van morgen. Ik ben blij dat deze aanpak ook vruchten afwerpt in onze provincie. En we hebben ze nodig, want onze groei en economische activiteit is voornamelijk het resultaat van ondernemerschap.”

Minder werklozen
Ook de werkzaamheidsgraad in onze provincie ging er licht op vooruit, terwijl de werkloosheidsgraad daalde. In het arrondissement was er een daling van 0,24% tussen september 2016 en september 2017.

“Ondanks die lichte daling van de werkloosheid blijft deze relatief hoog ten opzichte van het Vlaams gemiddelde”, aldus nog de gedeputeerde. “We blijven onze inspanningen dan ook voortzetten, onder meer door een betere afstemming en band tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”