9 gemeenten uit de Middenkempen willen de toenemende verkeersdruk een halt toeroepen. 1 van de maatregelen die ze voorstellen, is een tonnagebeperking in de dorpskernen. Andere zijn autoluwe fietsroutes en openbaar vervoer langs de snelwegen E34 en E313.

De betrokken steden en gemeenten zijn Geel, Herentals, Grobbendonk, Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven. Samen met het Antwerpse provinciebestuur ontwikkelden ze een mobiliteitsvisie waaraan 2 jaar studie vooraf ging.

Door de groeiende files op de E34 en E313 moet het gebied tussen de snelwegen almaar meer sluipverkeer slikken. “Het doorgaand (vracht)verkeer in de dorpskernen en het stijgende sluipverkeer tussen de E34 en E313 zorgen voor onhoudbare situaties in de dorpskernen”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens. “Snelwegen inzetten als openbaar vervoer corridors, bijkomend inzetten op autoluwe fietsroutes en door tonnagebeperking vrachtverkeer volledig weren uit de dorpskernen zijn de belangrijkste keuzes om een verkeersinfarct te vermijden.”

Bushalte langs snelweg
Een opvallend voorstel in de nota is het creëren van bushaltes langs de snelwegen. “In Frankrijk loopt al een succesvol project waarbij reizigers op de snelweg zelf op de bus kunnen stappen”, zegt de Lilse burgemeester Paul Diels. “Boven de brug is dan een park&ride waarbij je meteen naar de halte onder de brug kunt gaan. Zo is er minimaal tijdverlet voor de bus en voor de reizigers.” De uitvoering van dit idee ligt evenwel bij De Lijn en de Vlaamse overheid. “Maar we geven met de 10 partners alleszins een belangrijk signaal.”

De mobiliteitsvisie wordt de komende periode toegelicht in de gemeente- en adviesraden van de betrokken gemeenten. Vervolgens is het de bedoeling om een actieplan uit te werken.