9 Kempense bedrijven ruimen zelf zwerfvuil op

zwerfvuilactie_bedrijventerrein_6 kopieNegen bedrijven uit de zone Liesdonk (ENA 23) in Geel/Westerlo organiseerden maandag 19 mei een opruimactie van zwerfvuil. Ondernemers en werknemers staken zelf de handen uit de mouwen.

Op de bedrijvenzone Liesdonk zijn ongeveer 15 bedrijven gevestigd. Negen hiervan namen deel aan de actie, waaronder Tormans, IImak, Delicatessa, Van Den Eynde Trans, Agio, Ottaer, Aquatop/T&A … en de andere bedrijven die zich later aansloten tijdens de actie.  In totaal vulden een twintigtal personen 21 zakken met zwerfvuil zoals blikjes, flesjes, lege verpakkingen en wat papier en karton.

De bedrijven willen met deze opruimactie duidelijk aangeven dat ze ijveren voor een bedrijventerrein zonder zwerfvuil. De opruimactie vormt immers de start voor een sensibilisatie-actie naar werknemers, klanten en leveranciers om deze inspanningen te ondersteunen en mee het bedrijventerrein netjes te houden.

„Een dergelijke actie werd nog niet eerder georganiseerd in onze regio”, licht bedrijventerreinmanager Griet Goor toe. „In 2011 startten IOK en Voka Kempen, met steun van het Agentschap Ondernemen, een project op rond bedrijventerreinmanagement. Doelstelling hierbij was om een betere kwaliteit op de bedrijventerreinen binnen ons werkingsgebied te bereiken en dit ook te bestendigen. Dit proberen we te bereiken door nauw samen te werken met de bedrijven op de bedrijvenzones. Dit kan bijvoorbeeld door samenaankopen te realiseren of door samen knelpunten aan te pakken. De aanwezigheid van zwerfvuil op de zone was een van de aandachtspunten. Afval trekt immers afval aan en dat komt het imago van de gevestigde bedrijven niet ten goede. Al enkele jaren ruimen de bedrijven het afval op het eigen perceel en de bijhorende bermen op, maar dit heeft geen blijvend resultaat. Na een brainstorm werd besloten een sensibilisatie-actie op te zetten rond het achterlaten van afval, gericht naar werknemers, klanten en leveranciers. Om deze actie kracht bij te zetten, besloten de bedrijven om te starten met een zwerfvuilactie op hun bedrijventerrein. Zo willen ze laten zien dat de bedrijven zelf actief werken aan een afvalarme zone.”