8,5 miljoen voor strijd tegen antibioticaresistentie

Jan Kluytmans bekijkt een kweek in het laboratorium (Foto: Beeld Werkt).

Jan Kluytmans bekijkt een kweek in het laboratorium (Foto: Beeld Werkt).

Interreg Vlaanderen-Nederland zet het licht op groen voor een programma dat antibioticaresistentie bestrijdt bij mens en dier. Dat draagt de naam ‘i-4-1-Health’ en wordt opgezet door 26 Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen, publieke gezondheidsdiensten, kennisinstellingen en bedrijven in de Belgisch-Nederlandse grensregio. Samen met de cofinanciering investeert Interreg ruim 8,5 miljoen euro, waarvan 3,6 miljoen komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Wereldgezondheidsorganisatie riep in 2014 antibioticaresistentie uit tot één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Zonder aanvullende maatregelen is voorspeld dat in 2050 meer mensen door antibioticaresistente ziekteverwekkers overlijden dan door kanker. Ondanks de toenemende resistentie zijn op korte termijn geen nieuwe antibiotica op de markt te verwachten.

Samenwerking over de grens
‘i-4-1-Health’ wil resistentie bij gezonde burgers, patiënten en de varkens- en pluimveesector inzichtelijk maken. Projectverantwoordelijke professor Jan Kluytmans: “Grensoverschrijdende samenwerking is daarbij noodzakelijk aangezien de verspreiding van antibioticaresistente ziekteverwekkers niet stopt bij de landsgrenzen. Het is specifiek relevant in het grensgebied Vlaanderen-Nederland gezien het nauwe handels- en personenverkeer, het grensoverschrijdend zorggebruik en de intensieve veehouderij in deze regio. Samenwerking tussen verschillende disciplines zoals bio(techno)logische wetenschappen, geneeskunde (humaan en veterinair), nano- en microtechnologie en agrofood is belangrijk.”

Interreg keurde al 30 projecten goed waarmee in totaal 80,8 miljoen euro vanuit het EFRO-fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. Tot 13 januari 2017 loopt een oproep voor nieuwe projecten.