Op dit moment is 70% van de KMO’s in de provincie Antwerpen financieel gezond. De andere 30% heeft het moeilijk. Tegenover de rest van Vlaanderen heeft Antwerpen het grootste aantal KMO’s met kans op faling. De cijfers komen uit het jaarlijkse KMO-rapport van werkgeversorganisatie Unizo en Graydon Belgium, het 8ste intussen al. “De bedrijven in onze provincie worden gezonder, maar waakzaamheid blijft geboden”, zegt provinciaal Unizo-directeur Sofi Van Ussel.

De studie is gebaseerd op de jaarrekeningen 2015 en beperkt zich tot ondernemingen tussen 0 en 50 werknemers en van eenmanszaak tot vennootschap. Goed om weten: 27% van alle Vlaamse KMO’s bevindt zich in de provincie Antwerpen.

De schuldgraad van Antwerpse KMO’s daalt, maar blijft hoger dan het Vlaams gemiddelde. Daar tegenover staat dat de rentabiliteit weliswaar lichtjes daalt tegenover 2014, maar onze provincie scoort hoger dan gemiddeld in Vlaanderen. Over de afgelopen 5 jaar is het eigen vermogen van de bedrijven met bijna een kwart gestegen.

Stimulerende maatregelen
“De crisis en de voorzichtigheid bij de banken, samen met het invoeren van de notionele intrestaftrek hebben ondernemers aangemoedigd eigen kapitaal te investeren”, benadrukt Sofi Van Ussel. “De maatregel staat nu ter discussie. We pleiten ervoor om die kritisch te bekijken binnen de hervorming van de vennootschapsbelasting en bijvoorbeeld te koppelen aan verplichte investeringen in eigen land. Verder zien we dat jobcreatie dramatisch achterblijft. Het aantal KMO’s stijgt dan wel, het aantal eenmanszaken stijgt sneller. Zeker in onze provincie is dat een duidelijke trend. Hoewel de bedrijven er globaal gezonder voor staan, blijven stimulerende maatregelen voor het ondernemerschap nodig.”