Met de verkiezing van Donald Trump als nieuwe president bestaat de kans dat onze economische relatie met de Verenigde Staten flink zal veranderen. Zoals bekend huldigt Trump een protectionistische politiek. Op de website van de Europese Unie vonden we in dit verband een interessant cijfer. 6% van de jobs in het arrondissement Turnhout is gelinkt aan export naar de VS.

Voor het cijfer baseert de Europese Commissie zich op publiekelijk beschikbare gegevens en op cijfers van het internationale handelsinformatiekantoor Dun & Bradstreet. Die hebben betrekking op de periode 1 december 2012 tot 31 oktober 2013.

Producten die vanuit de Kempen naar de VS vertrekken zijn: voeding en dranken, chemicaliën, koffie, machines, meubilair, nucleair materiaal, geneesmiddelen, plastiek en nog veel meer. Ze worden in totaal naar 32 Amerikaanse regio’s geëxporteerd.

Meer dan andere regio’s
Ter vergelijking het cijfer van enkele andere Vlaamse regio’s. Voor het arrondissement Antwerpen is 17,2% van de jobs gelinkt aan export naar Amerika. Voor het arrondissement Leuven is dat 5,9%, voor de regio Maaseik 1,7%, voor regio Tongeren 1,3%, voor regio Brugge 2,4%, voor regio Gent 3% en voor regio Oudenaarde 1,1%. Slotsom? De export naar de VS is belangrijk voor de Kempense economie, meer nog dan de meeste andere Vlaamse regio’s.

De inauguratie van Donald Trump als Amerikaans president vindt plaats op 20 januari.